வட-கிழக்கில் வீட்டுத் தோட்டம் | செல்வின் இரெனூஸுடன் ஒரு உரையாடல்

சிறப்பு உரையாடல் இலங்கையின் வட-கிழக்கில் வீட்டுத் தோட்ட முயற்சிகள் பற்றி, அதனை முன்னெடுத்துவரும் அமைப்புக்களில் ஒன்றான வட-கிழக்கு…

Continue Reading வட-கிழக்கில் வீட்டுத் தோட்டம் | செல்வின் இரெனூஸுடன் ஒரு உரையாடல்
தெரு விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும் தமிழ்நாடு அரசு
தெரு விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும் தமிழ்நாடு தீயணைப்பு வாரியம்

தெரு விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

மனித நடமாட்டத் தடையின்போது அநாதரவாக்கப்பட்ட விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும்படி தமிழ்நாடு காவற்துறைப் பணிப்பாளர் மாநிலம் முழுவதுமுள்ள 334 தீயணைப்பு…

Continue Reading தெரு விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

பொலியூறெத்தேன் கழிவுகளை உண்ணும் பக்டீரியா- விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு

  • Post Category:ENVIRONMENT

மறு சுழற்சி செய்யமுடியாமல் குப்பை மேடுகளை நிரப்பும் பொலியூறெத்தேன் கழிவுகளை உண்ணும் பக்டீரியா நுண்ணுயிரிகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.…

Continue Reading பொலியூறெத்தேன் கழிவுகளை உண்ணும் பக்டீரியா- விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு