கிராமத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டுவர 30 வருடங்களாக வாய்க்கால் வெட்டிய ‘பைத்தியம்’

லோங்கி பூயா, இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்திலுள்ள வரண்ட ஒதுக்குப்புறமான கிராமமான கோதில்வாவைச் சேர்ந்த வறியதொரு குடிமகன். இக் கிராமத்தில் வாழும் 750 பேரும் தலித்…

Continue Reading கிராமத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டுவர 30 வருடங்களாக வாய்க்கால் வெட்டிய ‘பைத்தியம்’

15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கடலினடியில் – அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள்

15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கடலினடியில் – அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள்
15 மில்லியன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கடலுக்கடியில்
  • Post published:October 9, 2020
  • Post category:ENVIRONMENT

சூழல் அவுஸ்திரேலிய தேசிய விஞ்ஞானக் கழகத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, சுமார் 15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கடலினடியில் படிந்துபோயுள்ளதாக அறியப்படுகிறது. கட்லில் மிதக்கும்…

Continue Reading 15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கடலினடியில் – அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள்

நம்மாழ்வார் தூதர்கள் | தமிழ்நாட்டில் பரவும் முருங்கை விவசாயம்

நம்மாழ்வார் தூதர்கள் | தமிழ்நாட்டில் பரவும் முருங்கை விவசாயம்
முருங்கை விவசாயம்

நோயெதிர்ப்பை அதிகரிக்கும் இயற்கை உணவு கொறோணாவைரஸினால் முன்னேற்றமடையும் கிராமங்கள் கொறோணாவைரஸ் உலகுக்குத் தந்த பல நல்ல விடயங்களில் இதுவும் ஒன்று. வைரஸ் இன்னும் தன்…

Continue Reading நம்மாழ்வார் தூதர்கள் | தமிழ்நாட்டில் பரவும் முருங்கை விவசாயம்