பிரித்தானியாவின் முதல் ஹைட்றொஜின் வாகனம் அறிமுகம்

பிரித்தானியாவின் முதல் ஹைட்றொஜின் வாகனம் அறிமுகம்
பிரித்தானியாவின் முதல் ஹைட்றொஜின் வாகனம்

2030 முதல் பிரித்தானியாவில் பெற்றோல், டீசல் போன்ற எரிபொருட்களில் இயங்கும் வாகனங்கள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாற்று வழிகளைக் கையாள்வதற்கு தொழிநுட்ப வல்லுனர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள். மின்கலங்களில்…

Continue Reading பிரித்தானியாவின் முதல் ஹைட்றொஜின் வாகனம் அறிமுகம்