ட்றம்பின் தலைக்கு $80 மில்லியன் பரிசு | ஈரான் அறிவிப்பு!

  • Post category:Middle East

ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்றம்ப் ஜனவரி 06, 2020 அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட்றம்பின் 'தலையைக் கொண்டுவருபவர்களுக்கு' $80 மில்லியன்…

Continue Reading ட்றம்பின் தலைக்கு $80 மில்லியன் பரிசு | ஈரான் அறிவிப்பு!

மத்திய கிழக்கு | ஈரான் இராணுவத் தளபதி சொலைமானி அமெரிக்க குண்டு வீச்சில் பலி

  • Post category:Middle East

ஜனவர் 3, 2020 சொலைமானி இல்லாமலிருந்திருந்தால் இன்று மத்திய கிழக்கு முழுவதும் ஐசிஸ் கறுப்புக் கொடிகள் பறந்திருக்கும்…

Continue Reading மத்திய கிழக்கு | ஈரான் இராணுவத் தளபதி சொலைமானி அமெரிக்க குண்டு வீச்சில் பலி