மயன் அரண்மனை மெக்சிக்கோவில் கண்டுபிடிப்பு!

டிசம்பர் 26, 2019 மயன் ஆட்சியின் இரு வேறு காலபகுதியில் இருந்ததாகக் கருதப்படும் அரண்மனையின் இடிபாடுகள் ஆயிரம்…

Continue Reading மயன் அரண்மனை மெக்சிக்கோவில் கண்டுபிடிப்பு!

அமசோன் | காடழிப்போரால் கொல்லப்படும் ஆதிவாசிகள்

பிரேசிலின் அமசோன் மழைக்காடுகளைப் பாதுகாத்து வந்த சுதேசியும், சூழற் போராளியுமான போலொ போலினோ குவாஹாஹரா காடழிப்பாளர்களாற் கொல்லப்பட்டதாக…

Continue Reading அமசோன் | காடழிப்போரால் கொல்லப்படும் ஆதிவாசிகள்