கோவிட்-19 | 6 பேருக்குமேல் கூடமுடியாது – இறுக்குகிறது இங்கிலாந்து!

  • Post category:Europe

திங்கள் முதல் வெளியிடங்களில் 6 பேருக்கு மேல் கூட முடியாது. செப்டெம்பர் 08, 2020: மீண்டும் கோவிட்-19…

Continue Reading கோவிட்-19 | 6 பேருக்குமேல் கூடமுடியாது – இறுக்குகிறது இங்கிலாந்து!
உயில் பத்திரத்தின் சாட்சிகளாக தொலைக் காணொளி மூலம் சம்மதம் தெரிவிக்கலாம் – இங்கிலாந்தில் சட்டம்
காணொளிகள் மூலம் உயிலில் சாட்சியமளிக்கலாம்

உயில் பத்திரத்தின் சாட்சிகளாக தொலைக் காணொளி மூலம் சம்மதம் தெரிவிக்கலாம் – இங்கிலாந்தில் சட்டம்

  • Post category:Europe

ஜூலை 25, 2020: கோவிட்-19 நோய்த்தொற்றுக் காரணமாக இறுதி உயிலில் கையெழுத்திடுவது சாத்தியமற்றதாகையால் Zoom அல்லது Facebook…

Continue Reading உயில் பத்திரத்தின் சாட்சிகளாக தொலைக் காணொளி மூலம் சம்மதம் தெரிவிக்கலாம் – இங்கிலாந்தில் சட்டம்

Brexit | மீண்டும் ‘தனிநாடாகும்’ பிரித்தானியா!

ஜனவரி 30, 2020 நாளை 11 மணி முதல்... நாளை (வெள்ளி) யுடன் பிரித்தானியாவின் சரித்திரம் புதிய…

Continue Reading Brexit | மீண்டும் ‘தனிநாடாகும்’ பிரித்தானியா!