மலேசியா | ஜி. சாமிநாதனுக்குத் தொடர்ந்தும் விளக்க மறியல்

  • Post category:Asia

ஜனவரி 29, 2020 மலாக்கா சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.சாமிநாதனுக்குப் பிணை மறுப்பு மலாக்கா காடேக் சட்டமன்ற உறுப்பினர்…

Continue Reading மலேசியா | ஜி. சாமிநாதனுக்குத் தொடர்ந்தும் விளக்க மறியல்

கடிமை: நேபாளத்தில் மஹாபலி ஆரம்பம்

டிசம்பர் 3, 2019 பல்லாயிரக்கணக்கான இந்துக்கள் பங்குபற்றும், உலகிலேயே அதி பெரிய விலங்குப் பலித் திருவிழா நேபாளத்திலுள்ள…

Continue Reading கடிமை: நேபாளத்தில் மஹாபலி ஆரம்பம்

ஹொங் கொங் போராட்டம் | பல்கலைக்கழகம் சுற்றி வளைப்பு

  • Post category:Asia

நவம்பர் 17, 2019 https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1196109871784984576?s=20 போராட்ட மாணவர்கள் தளமாகப் பவித்து வந்த ஹொங் கொங் பொலிரெக்னிக் பல்கலைக்கழகம்…

Continue Reading ஹொங் கொங் போராட்டம் | பல்கலைக்கழகம் சுற்றி வளைப்பு