இலங்கைச் செய்திகள்

  • Post category:SRILANKA

20 வது திருத்த சட்ட மூலம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறியது 20 வது திருத்தம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு இலங்கை…

Continue Reading இலங்கைச் செய்திகள்
20 வது திருத்தத்தை எதிர்த்து சமாகி ஜன பலவேகய நீதிமன்றம் போவது சரியானது – வாசுதேவ நாணயக்கார
19 வது திருத்தத்திலுள்ள 'இரட்டைக் குடியுரிம' சரத்து பேணப்படவேண்டும்

20 வது திருத்தத்தை எதிர்த்து சமாகி ஜன பலவேகய நீதிமன்றம் போவது சரியானது – வாசுதேவ நாணயக்கார

  • Post category:SRILANKA

"20 வது திருத்தத்தில், 19வது அரசியல் திருத்தத்தில் உள்ள, இரட்டைக் குடியுரிமை பற்றிய சரத்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்"…

Continue Reading 20 வது திருத்தத்தை எதிர்த்து சமாகி ஜன பலவேகய நீதிமன்றம் போவது சரியானது – வாசுதேவ நாணயக்கார
மற்றய நாடுகளின் உள்ளக விவகாரங்களில் ஐ.நா.சபை தலையிடுவதைத் தவிர்ப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் – ஜனாதிபதி ராஜபக்ச
ஐ.நா.சபை 75 வருட பூர்த்தி

மற்றய நாடுகளின் உள்ளக விவகாரங்களில் ஐ.நா.சபை தலையிடுவதைத் தவிர்ப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் – ஜனாதிபதி ராஜபக்ச

  • Post category:SRILANKA

செப்டம்பர் 21, 2020: ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 75 ஆவது வருட பூர்த்தியை நினைவுகொள்ளும் முகமாக ஜனாதிபதி…

Continue Reading மற்றய நாடுகளின் உள்ளக விவகாரங்களில் ஐ.நா.சபை தலையிடுவதைத் தவிர்ப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் – ஜனாதிபதி ராஜபக்ச