மயன் அரண்மனை மெக்சிக்கோவில் கண்டுபிடிப்பு!

டிசம்பர் 26, 2019 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலான பழமையானதெனக் கருதப்படும் பாரிய மயன் அரண்மனையொன்றை மெக்சிக்கோவின் அகழ்வாராய்ச்சித் துறையிநர் கண்டுபிடித்துள்ளனர். மெக்சிக்கோவின் யுகடான் மாநிலத்திலுள்ள கலுபா என்ற

Read more

அமசோன் | காடழிப்போரால் கொல்லப்படும் ஆதிவாசிகள்

பிரேசிலின் அமசோன் மழைக்காடுகளைப் பாதுகாத்து வந்த சுதேசியும், சூழற் போராளியுமான போலொ போலினோ குவாஹாஹரா காடழிப்பாளர்களாற் கொல்லப்பட்டதாக பிராந்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அவரது சகாவான லேற்சியோ காயமடைந்துள்ளார்.

Read more
>/center>