மொறீசியஸ் தேர்தல் | பிரவிந்த் ஜக்னோத் கூட்டணி வெற்றி

  • Post category:Africa

நவம்பர் 10, 2019 கடந்த வியானன்று (7) நடைபெற்று முடிந்த பொதுத் தேர்தலில் 70 ஆசனங்களில் பிரவிந்த்…

Continue Reading மொறீசியஸ் தேர்தல் | பிரவிந்த் ஜக்னோத் கூட்டணி வெற்றி

எதியோப்பிய பிரதமர் அபி அஹமெட்டுக்கு 2019-சமாதானத்துக்கான நோபல் பரிசு

2019 ம் ஆண்டின் சமாதானத்துக்கான நோபல் பரிசு எதியோப்பிய பிரதமர் அபி அஹமட் அலிக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. அயல்…

Continue Reading எதியோப்பிய பிரதமர் அபி அஹமெட்டுக்கு 2019-சமாதானத்துக்கான நோபல் பரிசு