வாழ்க்கை கனவுகள் நிறைந்தது | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

பிரியதர்சன் பக்கங்கள் 7 வாழ்க்கை  கனவுகள் நிறைந்தது. சிலசமயம் அது மெய்யாகிறது முன்னொரு காலத்தில் நடந்தது. கட்டிட…

Continue Reading வாழ்க்கை கனவுகள் நிறைந்தது | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

சொர்க்கத்தில் கொட்டும் பனி…

வெளியில் பனி கொட்டுகிறது.பதினைந்து cm  வரை வந்து சேரலாமென்று செய்தி சொல்கிறது. நாங்கள் பனி பார்க்காத தேசத்தில்…

Continue Reading சொர்க்கத்தில் கொட்டும் பனி…

அம்மா.. இனி இல்லை என்றாகிப் போனபோது | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்

பிரியதர்சன் பக்கங்கள்..05 பருத்தித்துறையில்  எங்களுக்கோர் வீடு இருந்தது. இப்போதும் இருக்கிறது.இன்றைக்கு யார் குடியிருக்கிறார்கள் என்பது தெரியாது. தெரிந்தும்…

Continue Reading அம்மா.. இனி இல்லை என்றாகிப் போனபோது | பிரியதர்சன் பக்கங்கள்