கோதாவின் ராச்சியம் | மந்திராலோசனைக் குழு

சிவதாசன் இலங்கையின் புதிய அமைச்சரவையும், கூடவே ராஜாங்க அமைச்சரவையும் இன்று (புதன் ஆகஸ்ட் 12) பதவிப்பிரமாணம் எடுத்திருக்கின்றன.…

Continue Reading கோதாவின் ராச்சியம் | மந்திராலோசனைக் குழு

டக்ளஸ் தேவானந்தாவுக்கு கடற்தொழில் அமைச்சு – புதிய அமைச்சரவை பதவிப்பிரமாணம் எடுத்தது

  • Post category:SRILANKA

வியாளேந்திரன், தொண்டமானுக்கு ராஜாங்க அமைச்சுகள் ஆகஸ்ட் 12, 2020: கண்டி அரண்மனை மாளிகையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை மற்றும்…

Continue Reading டக்ளஸ் தேவானந்தாவுக்கு கடற்தொழில் அமைச்சு – புதிய அமைச்சரவை பதவிப்பிரமாணம் எடுத்தது

அமெரிக்காவின் எதிர்கால உப ஜனாதிபதியாக கமலா ஹரிஸ்

  • Post category:WORLD

வெற்றி பெற்றால், அமெரிக்க உப ஜனாதிபதியாகும் முதல் ஆபிரிக்க / தமிழ் வம்சாவளிப் பெண் ஆகஸ்ட் 11,…

Continue Reading அமெரிக்காவின் எதிர்கால உப ஜனாதிபதியாக கமலா ஹரிஸ்