ஸ்காபரோ தமிழ்ப் பெண் தீபா சீவரத்தினம் கொலை தொடர்பாக அவரது கணவருட்பட மூவர் கைது

  • Post Category:CANADA

கனடா, ஸ்காபரோ பிறிம்லி வீதி / பிற்ஃபீல்ட் வீதி சந்திப்பில் கடந்த மார்ச் மாதம் 13 ம்…

Continue Reading ஸ்காபரோ தமிழ்ப் பெண் தீபா சீவரத்தினம் கொலை தொடர்பாக அவரது கணவருட்பட மூவர் கைது

அரசாங்கத்தில் அதிகாரம் மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்டுள்ளது – எச்சரிக்கிறார் கலாநிதி ஜயதிலக

இலங்கையில் ஆட்சியதிகாரம் தற்போது மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், நிர்வாகம் ஏகபோகமாக ஒரு சிலரால் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என ரஷ்யாவுக்கான…

Continue Reading அரசாங்கத்தில் அதிகாரம் மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்டுள்ளது – எச்சரிக்கிறார் கலாநிதி ஜயதிலக

மார்க்கப் பள்ளிகளையும், முழு உடற் கவசங்களையும் உடனடியாகத் தடை செய்ய வேண்டும் – ரத்தன தேரர்

  • Post Category:SRILANKA

மார்க்கப்பள்ளிகளையும் (madrasas), முழுவுடற் கவசங்களையும் (burkha), காதி நீதினம்றங்களையும் (kathi courts) அரசாங்கம் ஒரு வாரத்துக்குள் தடை…

Continue Reading மார்க்கப் பள்ளிகளையும், முழு உடற் கவசங்களையும் உடனடியாகத் தடை செய்ய வேண்டும் – ரத்தன தேரர்