Spread the love

தென் கலிபோர்ணிய மாவட்டத்தின் -மத்திய அரசின் நீதிபதியாக (US District Court Judge for the Southern District of California) இந்திய-அமெரிக்க வம்சாழியிப் பெண்ணான ஷிரீன் மத்தியூஸ் ஐ, ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் நியமித்துள்ளார்.

நியமனம் உறுதிப்படுத்தப்படும் பட்சத்தில், இவர் தென் மாவட்டத்தின் ஆர்ட்டிக்கிள் III மத்திய நீதிபதியாக நியமனம் பெறும் முதலாவது ஆசிய-பசிபிக் மற்றும் முதலாவது இந்திய-அமெரிக்கப் பெண் என்ற பெருமையைப் பெறுவார்.

ஆர்ட்டிக்கிள் III நீதிபதியின் நியமனம், நடத்தை பிசகு காரணமாக பிரதிநிதிகள் சபையினால் அகற்றப்பட்டாலேயொழிய, ஆயுள் வரையானது.

தற்பொழுது, ஷிரீன் மத்தியூஸ், சந்தியேகோவிலுள்ள ஐந்தாவது பெரிய சட்ட நிறுவனமான ‘ஜோன்ஸ் டே’ யில் பங்குதாரராக இருக்கிறார். இதற்கு முன்னர் கலிபோர்ணியாவின் தென் மாவட்டத்தின் மத்திய வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் குற்றப் பிரிவில் மத்திய அரசின் உதவி வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றி வந்தார்.

Print Friendly, PDF & Email
Related:  கோவிட்-19 ஐக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஜனாதிபதி ட்றம்ப் தரும் யோசனை - பரிசோதனைகளைக் குறைக்கும்படி உத்தரவு!