கனடாமணமகன்

மணமகன் தேவை

தேவை: மணமகன்ID: F2123
வாழும் இடம்ரொறோண்டோ, கனடா
பிறந்த இடம்ரொறோண்டோ, கனடா
பிறந்த திகதி / வயதுமார்ச் 14, 1992 / 29
பிறந்த நேரம்
ராசி / நட்சத்திரம்கடகம் / பூசம் 2ம் பாதம்
சாதகம்உண்டு
கல்விMD, M.Sc. Resident Doctor
வேலைMedical Doctor in a Canadian Hospital
தொடர்புcontact@matchtamil.com