கனடா

மணமகன் தேவை

தேவை: மணமகன்ID: F2117
வாழும் இடம்ரொறோண்டோ, கனடா
பிறந்த இடம்இலங்கை
பிறந்த திகதி / வயதுடிசம்பர் 17, 1987 / 34
பிறந்த நேரம்8:04 p.m.
ராசி / நட்சத்திரம்துலா / விசாகம்
சாதகம்உண்டு
கல்வி
வேலை
தொடர்புcontact@matchtamil.com