EditorialOpinion

உங்களை நினைவு கூர்கிறோம்…

Lest we forget…

நல்லதையே செய்வதற்கு நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்தீர்கள். உங்கள் உணர்வுகளின் உந்துதலினாலா, ஆணவச் செருக்கினாலா, எளியவர்களைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்ற இரக்க சிந்தையினாலா அல்லது வெறும் அரசியல்வாதிகளின் ஈகோவைத் திருப்திப்படுத்தவா – எதற்குமாக இருக்கலாம்; ஆனால் போருக்குப் போனீர்கள்.

மற்ற சுயநலவாதிகளைப் போல், பயந்தாங்கொள்ளிகளைப் போல், இயலாதவர்களை போல், போரை நியாயப்படுத்த முடியாதவர்களைப் போல் நீங்களும் பின்நிற்கவில்லை.

உயிரோடு திரும்பி வந்துவிடவேண்டுமென்ற ஆசை உங்களுக்கும் இருந்திருக்கும். அந்த அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை. ஆனாலும் உங்கள் கனவு பலித்திருக்கிறது – நாங்கள் நிம்மதியாக உயிர் வாழ்கிறோம்.

இந்த ஒரு நாளிலாவது உங்களை நினைக்காது போகில் எங்கள் நிம்மதிக்கு அர்த்தமில்லை.

மனமார்ந்த வணக்கங்கள்!