நரம்பின் மறை

விபுலானந்த சுவாமிகளின் தமிழ்த்தொண்டு இலங்கைத் தமிழருள் ஒரு பல்துறை வல்லுநர் என்ற வகையினருள் அடங்கக்கூடிய வெகு சிலருள் முதன்மை இடத்தைப் பெறுபவர் சுவாமி விபுலானந்தர். பொறியியல் (engineering),

Read more

காதல் – King Arthur – கார்ல் ஜுங்

காதல் என்றதும் றோஜாப் பூ, மாலைச் சூரியன், கடற்கரை, தென்றல் காற்று, கவிதை என்ற இத்தியாதிகளையெல்லாம் கடந்து ஆட்டம், பாட்டு என்று சினிமா ரகமாகி காதலர் தினம்

Read more

கோயிம்

“…கெட்ட இயல்புணர்ச்சியுள்ள (instinct) மக்கள் நல்லவர்களைவிட அதிகமாகக் காணப்படுவார்கள். இப்படியானவர்களைக் கருத்துப் பரிமாற்றத்தினால் ஆட்சி செய்துவிட முடியாது. மாறாக வன்முறையினாலும் பயங்கரவாதத்தினாலும் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும். ஒவ்வொரு

Read more

‘To Whom It May Concern’

‘Absence of Malice’ என்ற திரைப்படமொன்றில் ஒரு காட்சி. நிருபராகவிருப்பது பற்றி ஒரு முதிய பத்திரிகை ஆசிரியர் ஒருவர் சொல்வார் “செய்தியை எப்படிச் சொல்வது என்று எனக்குத்

Read more

சொல்வதெல்லாம் உண்மை – உண்மையைத்தவிர வேறொன்றுமில்லை

புலனுணர்வுச் செயலாட்சி (perception management) என்பது மேற்கு நாடுகளின் ஊடகத் துறையில் நெடுங்காலமாகவே கையாளப்பட்டுவரும் செயல் கீழை நாடுகளுக்கு அச் செயன்முறையை ஏற்றுமதி செய்வதில் மறுப்பும் தயக்கமும்

Read more

Enjoy this blog? Please spread the word :)