‘கஞ்சா கடத்தல்’ செய்தி: பா.உ. சுமந்திரனின் ஊடக அறிக்கை:

06.01.2018 செம்பியன்பற்றுப் பகுதியில் சிவில் உடையில்துப்பாக்கியுடன் நின்றவர்களை  அப்பகுதி இளைஞர்கள் இராணுவத்திடம்  ஒப்படைத்தமையினால் ஒப்படைத்த இளைஞர்கள் கஞ்சா கடத்தியதாக சிவில் உடையில் வந்தோர் தகவல் வெளியிட்ருக்கின்றனர். செம்பியன்பற்றுப்

Read more