பாக்கிஸ்தான் திருப்பித் தாக்கும் | இந்தியாவுக்கு பாக். பிரதமர் எச்சரிக்கை!

இந்திய நிர்வாகத்திலிருக்கும் காஷ்மீர் பகுதியில் சமீபத்தில் அதன் படைகள் மீது நடைபெற்ற தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக பாக்கிஸ்தான் மீது இந்தியா தாக்குதல் நடத்தலாம் என்று செய்திகள் வெளிவந்திருந்தன. இதற்குப்

Read more

புதியதோர் உலகம் செய்வோம்

[இக் கட்டுரை 1987ல் மொன்றியாலிலிருந்து ஈழத்தமிழர் ஒன்றியத்தினால் வெளியிடப்பட்ட மாத சஞ்சிகையான ‘தமிழ் எழில்’ இல் ‘சிவதாசன் எழுதுகிறார்’ என்ற பத்தியில் பிரசுரமானது] நடந்தே விட்டது. நாம்

Read more

Enjoy this blog? Please spread the word :)