மூலஸ்தானம்

சமீபத்தில் எனது நண்பர் ஒருவர் கனடாவில் மரணமானார். சிலகாலமாகப் புற்று நோயால் பீடிக்கப்பட்டிருந்த அவரது மரணம் எனக்குள் சில கேள்விகளை எழுப்பிd. இவரது மரணத்தின் சில வாரங்களின்

Read more

மடித்து வைத்த பக்கங்கள் – 2

மண்ணின் அழைப்பு. சென்ற வாரம் இங்கு (டொரோண்டோவில்) ஒரு தமிழரைச் சந்தித்தேன். இன்னும் சில வருடங்களில் ஒய்வெடுக்கவிருப்பதாகவும் பின்னர் இலங்கை சென்று தனது ஊரில் ஒரு கொட்டிலைப்

Read more

சிவ நடனம்

சமீபத்தில் முகநூல் நண்பர் ஒருவர் ‘தான் நடராஜர் சிலையை விருந்தினர் அறையில் வைப்பேனே தவிர படிப்பறையில் அல்ல’ என்றொரு குறிப்பை எழுதியிருந்தார். தொழுகை அறை பற்றி எதுவும்

Read more

மடித்து வைத்த பக்கங்கள் – 1

எந்தவித ஆலாபரணமும் இல்லாமல் நேரே விடயத்துக்கு வருகிறேன். இது தன்மையில் எழுதப்படுவதன் காரணமே பிறருக்கு ‘வகுப்பு எடுப்பதற்காக’ அல்ல என்பதை வலியுறுத்தவே. தலைப்பைப் புரியாதவர்களுக்கு விடயமும் புரியாது.

Read more

மதமும் விஞ்ஞானமும்

“எதிர் காலத்தில் ஒரு தொழிற்கூடத்தை இயக்;க ஒரு மனிதனும் ஒரு நாயுமே போதும். மனிதனுக்கு வேலை நாய்க்கு உணவு கொடுப்பது. நாய்க்கு வேலை மனிதனை எந்த இயந்திரங்களையும்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)