சமஸ்கிருதமே உலகத்தின் ஆதி மொழி – இந்திய அமைச்சர்

கரக்பூர் ஆகஸ்ட் 28,2109 புதிதாக உருவாகும் பொறியியலாளர்கள் உண்மையை அறிவதற்கு, ராமா சேது, கீதை, ஆயுர்வேதம், சமஸ்கிருதம் போன்றவற்றைப் புதிய கண்ணோட்டத்துடன் ஆராய வேண்டும் என கரக்பூரிலுள்ள

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)