உலக மகளிர் தினம் | தொடரும் போராட்டம்

மார்ச் 8, 2019 இன்று உலக மகளிர் தினம். ஆண்-பெண் சமத்துவம், பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகள் என்ற விடயங்களில் உலகம் எப்படிச் செயற்படுகின்றது என்பதை ஒரு தடவை

Read more

புதிய ஆண்டு 2019

புதிய ஆண்டு இன்னும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டுமென்பதே எல்லோரது விருப்பமாகவும் இருக்கும். பரம ஏழைக்கும் – பணத்தில் குளிப்பவனுக்கும், நோயாளிக்கும் – ஆரோக்கியனுக்கும், தர்மவானுக்கும் – கொலை

Read more

Enjoy this blog? Please spread the word :)